Danh sách sản phẩm Biệt thự du lịch biển dự án The Maris

Các căn tại Biệt thự biển The Maris có diện tích đất dao động từ 312m2 đến 598m2, tất cả các căn đều có số tầng cao là 2. Tổng cộng 192 căn được chia thành 5 phân khu:

  1. Concerto Villas: 43 căn
  2. Serenade Villas: 40 căn
  3. Opera Villas: 26 căn
  4. Sontana Villas: 36 căn
  5. Broadway Villas: 47 căn

Lưu ý 1: Bạn có thể dùng công cụ lọc hoặc công cụ tìm kiếm để tìm kiếm các căn theo tiêu chí cụ thể.

Lưu ý 2: Danh sách bên dưới chỉ có 120 sản phẩm, chúng tôi sẽ cập nhật tiếp ngay khi có thông tin mới nhất.

STTPHÂN KHUSỐ LÔMẪU BTHƯỚNGDIỆN TÍCH ĐẤT (m2)DIỆN TÍCH XD (m2)TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XD (m2)SỐ TẦNG CAO
1Concerto VillasA2B1Đông Nam497.40144.30362.302
2Concerto VillasA3B1Đông Nam499.11144.30362.302
3Concerto VillasA4B1Đông Nam498.00144.30362.302
4Concerto VillasA5B1Đông Nam494.20144.30362.302
5Concerto VillasA6B1Đông Nam494.20144.30362.302
6Concerto VillasA7B1Đông Nam554.50144.30362.302
7Concerto VillasA8B1Nam598.90144.30362.302
8Concerto VillasA9B1Tây Nam552.80144.30362.302
9Concerto VillasA10B1Tây Nam494.20144.30362.302
10Concerto VillasA11B2Tây Nam375.20131.20355.602
11Concerto VillasA12C2Tây Nam369.20128.20343.402
12Concerto VillasA13B1Đông Bắc365.20144.30362.302
13Concerto VillasA14B1Đông Bắc382.40144.30362.302
14Concerto VillasA15A2Bắc381.50128.30336.702
15Concerto VillasA16A2Bắc381.70128.30336.702
16Concerto VillasA17A1Tây Bắc385.10136.70349.402
17Concerto VillasA18A1Tây Bắc380.00136.70349.402
18Concerto VillasA19A1Tây Bắc380.60136.70349.402
19Concerto VillasA20A1Tây Bắc380.50136.70349.402
20Concerto VillasA21A1Tây Bắc378.90136.70349.402
21Concerto VillasA22A1Tây Bắc488.80136.70349.402
22Serenade VillasA24B1Đông Nam491.50144.30362.302
23Serenade VillasA25B1Đông Nam499.40144.30362.302
24Serenade VillasA26B1Đông Nam500.20144.30362.302
25Serenade VillasA27B1Đông Nam500.20144.30362.302
26Serenade VillasA28B1Đông Nam501.50144.30362.302
27Serenade VillasA29A1Tây Bắc361.30136.70349.402
28Serenade VillasA30A1Tây Bắc383.50136.70349.402
29Serenade VillasA31A1Tây Bắc386.10136.70349.402
30Serenade VillasA32A1Tây Bắc387.70136.70349.402
31Serenade VillasA33A1Tây Bắc385.40136.70349.402
32Serenade VillasA34A1Tây Bắc598.70136.70349.402
33Serenade VillasA35A1Tây543.50136.70349.402
34Serenade VillasA36A1Tây502.40136.70349.402
35Serenade VillasA37A1Nam561.10136.70349.402
36Serenade VillasA38C1Nam382.50121.50311.402
37Serenade VillasA39B1Nam383.50144.30362.302
38Serenade VillasA40B1Nam388.40144.30362.302
39Serenade VillasA41B2Nam393.30131.20355.602
40Serenade VillasA42B2Nam397.50131.20355.602
41Serenade VillasA43B1Nam469.60144.30362.302
42Serenade VillasA44A1Tây Bắc423.00136.70349.402
43Serenade VillasA45A1Tây Bắc381.20136.70349.402
44Serenade VillasA46A1Tây Bắc381.00136.70349.402
45Serenade VillasA47A1Tây Bắc381.00136.70349.402
46Serenade VillasA48A1Tây Bắc380.60136.70349.402
47Serenade VillasA49A1Tây Bắc380.00136.70349.402
48Serenade VillasA50A1Tây Bắc380.50136.70349.402
49Serenade VillasA51A1Tây Bắc493.00136.70349.402
50Concerto VillasA52A2Đông Bắc367.80128.30336.702
51Concerto VillasA53C1Đông Bắc362.10121.50311.402
52Concerto VillasA54C1Đông Bắc386.70121.50311.402
53Concerto VillasA55C1Đông Bắc411.90121.50311.402
54Concerto VillasA56B1Tây Bắc383.70144.30362.302
55Serenade VillasA57B1Đông Nam594.90144.30362.302
56Serenade VillasA58B1Đông Nam503.20144.30362.302
57Serenade VillasA59B1Đông Nam496.60144.30362.302
58Serenade VillasA60B1Đông Nam494.40144.30362.302
59Serenade VillasA61B1Đông Nam470.20144.30362.302
60Serenade VillasA62A2Tây Bắc312.80128.30336.702
61Serenade VillasA63A1Tây Bắc376.50136.70349.402
62Serenade VillasA64A1Tây Bắc375.70136.70349.402
63Serenade VillasA65A1Tây Bắc375.90136.70349.402
64Serenade VillasA66A1Tây Bắc495.20136.70349.402
65Serenade VillasA67A1Tây Bắc508.90136.70349.402
66Opera VillasA68B1Đông Nam396.10144.30362.302
67Opera VillasA69B1Đông Nam386.40144.30362.302
68Opera VillasA70B1Đông Nam382.20144.30362.302
69Opera VillasA71B1Đông Nam380.40144.30362.302
70Opera VillasA72B1Đông Nam380.40144.30362.302
71Opera VillasA73B1Đông Nam491.60144.30362.302
72Opera VillasA74C2Tây Bắc505.50128.20343.402
73Opera VillasA75A1Tây Bắc387.00136.70349.402
74Opera VillasA76A1Tây Bắc384.50136.70349.402
75Opera VillasA77A1Tây Bắc382.30136.70349.402
76Opera VillasA78A1Tây Bắc378.90136.70349.402
77Opera VillasA80B1Đông Nam453.00144.30362.302
78Opera VillasA81B1Đông Nam377.00144.30362.302
79Opera VillasA82B1Đông Nam363.80144.30362.302
80Opera VillasA83B1Đông Nam377.40144.30362.302
81Opera VillasA86A1Tây Bắc385.16136.70349.402
82Opera VillasA87A1Tây Bắc361.96136.70349.402
83Opera VillasA88A1Tây Bắc499.10136.70349.402
84Opera VillasA89A1Tây Nam501.47136.70349.402
85Opera VillasA90B1Đông Nam493.45144.30362.302
86Opera VillasA91B1Đông Nam436.57144.30362.302
87Opera VillasA93B1Tây383.20144.30362.302
88Concerto VillasB1C1Tây Nam509.10121.50311.402
89Concerto VillasB2C1Tây Nam484.50121.50311.402
90Concerto VillasB5B2Đông420.50131.20355.602
91Concerto VillasB6B1Đông Nam477.80144.30362.302
92Concerto VillasB7B1Đông Nam494.80144.30362.302
93Concerto VillasB8B1Đông Nam494.50144.30362.302
94Concerto VillasB9B1Đông Nam504.70144.30362.302
95Concerto VillasB10B1Đông Nam500.30144.30362.302
96Concerto VillasB11A1Tây Bắc504.50136.70349.402
97Concerto VillasB12A1Tây Bắc372.90136.70349.402
98Concerto VillasB13A1Tây Bắc376.30136.70349.402
99Concerto VillasB14A1Tây Bắc388.60136.70349.402
100Concerto VillasB15A1Tây Bắc399.30136.70349.402
101Concerto VillasB16A1Tây Bắc421.70136.70349.402
102Sontana VillasB20B2Đông Nam385.80131.20355.602
103Sontana VillasB24C2Tây Bắc375.50128.20343.402
104Sontana VillasB25A1Tây Bắc426.40136.70349.402
105Sontana VillasB26A1Tây Bắc477.40136.70349.402
106Sontana VillasB34B1Đông505.00144.30362.302
107Sontana VillasB35A1Đông Bắc495.20136.70349.402
108Sontana VillasB42B1Đông Nam388.00144.30362.302
109Sontana VillasB46B1Đông515.90144.30362.302
110Sontana VillasB47A1Tây Bắc415.40136.70349.402
111Sontana VillasB48A1Tây Bắc486.90136.70349.402
112Broadway VillasB53B1Đông Nam420.70144.30362.302
113Broadway VillasB60A1Tây Bắc388.50136.70349.402
114Broadway VillasB61A1Tây Bắc388.50136.70349.402
115Broadway VillasB62A1Tây Bắc388.50136.70349.402
116Broadway VillasB63A1Tây Bắc388.50136.70349.402
117Broadway VillasB64A1Tây Bắc384.50136.70349.402
118Broadway VillasB65A1Bắc471.90136.70349.402
119Broadway VillasB76A1Tây Bắc374.50136.70349.402
120Broadway VillasB90A1Tây Bắc485.40136.70349.402

Mặt bằng biệt thự biển The Maris
Mặt bằng biệt thự biển The Maris

Xem thêm:

TIN TỨC KHÁC

0901 39 69 79