Bà Rịa – Vũng Tàu bỏ một số quy định ‘tréo ngoe’ về tách thửa đất

Sau một thời gian tạm dừng để điều chỉnh, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành quy định mới về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn. 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND (Quyết định 15) quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2021 và thay thế cho Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành từ ngày 22/7/2019. 

Điều kiện chung để tách thửa, hợp thửa là thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận. Việc tách thửa phải theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt. 

Sau một thời gian tạm dừng để điều chỉnh, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành quy định về tách thửa đất
Sau một thời gian tạm dừng để điều chỉnh, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành quy định về tách thửa đất

Theo quy định mới, đất ở có nhà tại khu vực đô thị (phường, thị trấn) và huyện Côn Đảo thì diện tích tối thiểu tách thửa là 45m2 và cạnh tiếp giáp đường giao thông không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m tại đường phố có lộ giới từ 20m trở lên. 

Đất ở có nhà tại khu vực đô thị nói trên có diện tích tối thiểu tách thửa là 36m2 và có cạnh tiếp giáp đường giao thông không nhỏ hơn 4m, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4m tại đường có lộ giới nhỏ hơn 20m. 

Còn tại địa bàn các xã, diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất ở có nhà là 40m2, chiều sâu thửa đất và cạnh tiếp giáp đường giao thông không nhỏ hơn 4m. 

Với đất ở chưa xây dựng nhà tại khu vực đô thị và huyện Côn Đảo, diện tich tối thiểu tách thửa là 60m2, cạnh tiếp giáp đường giao thông và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m. 

Tại địa bàn các xã còn lại, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở chưa xây dựng nhà là 80m2, cạnh tiếp giáp đường giao thông và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m. 

Đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định diện tích tối thiểu tách thửa là 100m2, cạnh tiếp giáp đường giao thông và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m. 

Đối với đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp tại các phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố và huyện Côn Đảo, diện tích tối thiểu tách thửa là 500m2. Tại các xã còn lại là 1.000m2. 

Đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu như trên và phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý. 

So với quy định cũ, diện tích tối thiểu tách thửa và việc quy định tiếp giáp đường giao thông của các thửa đất sau khi tách thửa từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không có sự thay đổi. 

Quy định mới đã bỏ một số quy định “tréo ngoe” như: Người sử dụng đất phải lập phương án mặt bằng khi tách thửa đất ở (từ 500m2 – 2.000m2 tại TP.Vũng Tàu và từ 1.000m2 – 5.000m2 tại các địa phương còn lại), phải lập dự án đầu tư khi tách thửa đất ở (hơn 2.000m2 tại TP.Vũng Tàu và hơn 5.000m2 ở các địa phương còn lại); 

Hoặc người sử dụng đất phải thoả thuận phương án mặt bằng khi tách thửa đất nông nghiệp quy mô diện tích lớn (hơn 2.000m2 tại TP.Vũng Tàu và hơn 5.000m2 tại các địa phương còn lại). 

Ngoài ra, tại quy định về diện tích tối thiểu đối với đất nông nghiệp, quyết định mới cũng đã bỏ quy định “đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối phải đắp bờ trước khi tách thửa”.

Theo: Anh Phương – Vietnamnet

TIN TỨC KHÁC

0901 39 69 79